XIV Национален форум на специалистите по здравни грижи и постерна секция за медицински специалисти и студенти
„Вдъхновението от историята – мост към бъдещето“

Миналото е онова, което не можем да променим, но от което извличаме опит. Бъдещето – то е онова, което сме пожелали със смелост и вяра.
Вярвайте в себе си, в своя опит и възможности!
Работете активно, усъвършенствайте своите знания и умения!
Покажете своя изследователски дух.